Nedjelja,
22. april 2018.
Skrivena kamera
07:00 - 07:45

CIA

21. April 2018.

CIA: TrumpizaCIA

06. Septembar 2014.

Gledaj kako ćeš se uvalit da radiš za državu

25. Juni 2014.

CIA: Almir Kurt Kugla

22. Juni 2014.

Sin Kurt i Almir Kurt

15. Juni 2014.

CIA: Comentarista