Četvrtak,
18. april 2019.
Imam ideju
17:40 - 18:45
07:30 - 08:50
Muzički program
08:50 - 09:00
Tomica i prijatelji
09:00 - 09:30
Vjestnik (r)
09:30 - 10:00
VOA (r)
10:00 - 10:15
TELETRGOVINA
10:15 - 11:00
Silvana (r)
11:00 - 11:15
TELETRGOVINA
11:15 - 12:00
Silvana (r)
12:00 - 12:15
TELETRGOVINA
12:15 - 13:00
Imam ideju (r)
13:00 - 13:05
Vremenska prognoza
13:05 - 13:10
Stanje na putevima
13:10 - 14:15
Maximus Olympicus (r)
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:20
The Ellen show (r)
15:20 - 15:35
TELETRGOVINA
15:35 - 15:55
Skrivena kamera
15:55 - 16:10
TELETRGOVINA
16:10 - 17:40
Nakit TV
17:40 - 18:45
Imam ideju
18:45 - 19:15
Vjestnik
19:15 - 19:20
Vremenska prognoza
19:20 - 19:25
Stanje na putevima
19:25 - 20:00
Silvana
20:00 - 21:00
Silvana
21:00 - 21:45
The Ellen show
21:45 - 23:00
Maximus Olympicus
23:00 - 23:30
VOA
23:30 - 01:30
Face iz arhiva
01:30 - 02:15
Bandolera (r)
02:15 - 02:45
Vjestnik (r)
02:45 - 03:30
Maximus Olympicus (r)
03:30 - 05:00
Face iz arhiva (r)
05:00 - 06:30
Muzički program
06:30 - 07:30
Skrivena kamera
07:30 - 08:50
Muzički program
08:50 - 09:00
Tomica i prijatelji
09:00 - 09:30
Vjestnik (r)
09:30 - 10:00
VOA (r)
10:00 - 10:15
TELETRGOVINA
10:15 - 11:00
Silvana (r)
11:00 - 11:15
TELETRGOVINA
11:15 - 12:00
Silvana (r)
12:00 - 12:15
TELETRGOVINA
12:15 - 13:05
Imam ideju (r)
13:05 - 13:10
Stanje na putevima
13:10 - 14:15
Maximus Olympicus (r)
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:20
The Ellen show (r)
15:20 - 15:35
TELETRGOVINA
15:35 - 15:45
Skrivena kamera
15:45 - 16:00
TELETRGOVINA
16:00 - 17:30
Nakit TV
17:30 - 18:45
Imam ideju
18:45 - 19:15
Face to face
19:15 - 20:00
Centralni Dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem
20:00 - 21:00
Oko Sarajeva
21:00 - 22:00
Hadžifejs - šta ima? (r)
22:00 - 22:30
Oko Sarajeva
22:30 - 23:00
Skrivena kamera
23:00 - 23:30
VOA
23:30 - 00:30
Bandolera (r)
00:30 - 02:00
Muzički program
02:00 - 02:30
Face to face (r)
02:30 - 03:00
Centralni Dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem (r)
03:00 - 04:00
Muzički program
04:00 - 05:30
Skrivena kamera
05:30 - 07:00
Muzički program
08:00 - 10:00
UzBuđenje
10:00 - 10:30
Žogarije
10:30 - 10:40
Tomica i prijatelji
10:40 - 11:00
TELETRGOVINA
11:00 - 11:30
Face to face (r)
11:30 - 12:15
Centralni Dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem (r)
12:15 - 12:30
TELETRGOVINA
12:30 - 13:30
Eko kviz
13:30 - 13:35
Stanje na putevima
13:35 - 13:50
TELETRGOVINA
13:50 - 14:15
Skrivena kamera
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:15
The Ellen show (r)
15:15 - 15:30
TELETRGOVINA
15:30 - 15:45
Skrivena kamera
15:45 - 16:00
TELETRGOVINA
16:00 - 17:30
NAKIT TV
17:30 - 18:45
Imam ideju
18:45 - 19:15
Face to face
19:15 - 20:00
Centralni Dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem
20:00 - 20:30
Oko Sarajeva (r)
20:30 - 21:00
Star in the car
21:00 - 22:00
Izgubljeni svjetovi
22:00 - 00:00
Namigivanje zvijezdama
00:00 - 00:45
Bandolera (r)
00:45 - 02:00
Muzički program
02:00 - 02:30
Face to face (r)
02:30 - 03:15
Centralni Dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem (r)
03:15 - 04:30
Muzički program
04:30 - 05:30
Skrivena kamera
05:30 - 07:00
Muzički program
07:00 - 08:00
Skrivena kamera
08:00 - 10:00
UzBuđenje
10:00 - 10:30
Star in the car (r)
10:30 - 10:40
Tomica i prijatelji
10:40 - 11:00
TELETRGOVINA
11:00 - 11:30
Face to face (r)
11:30 - 12:15
Centralni Dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem (r)
12:15 - 12:20
Vremenska prognoza
12:20 - 12:25
Stanje na putevima
12:25 - 12:40
TELETRGOVINA
12:40 - 13:45
Eko kviz (r)
13:45 - 14:00
TELETRGOVINA
14:00 - 15:30
NAKIT TV
15:30 - 15:45
TELETRGOVINA
15:45 - 16:15
Izgubljeni svjetovi (r)
16:15 - 16:30
TELETRGOVINA
16:30 - 16:45
Skrivena kamera
16:45 - 17:00
TELETRGOVINA
17:00 - 17:45
Mamine dileme
17:45 - 18:45
Imam ideju
18:45 - 19:45
Bosanski vjestnik
19:45 - 21:00
Vremenska prognoza
21:00 - 23:00
Hadžifejs - šta ima?
23:00 - 00:00
Sav taj sevdah
00:00 - 01:00
Skrivena kamera
01:00 - 02:00
Muzički program
02:00 - 03:00
Bosanski vjestnik (r)
03:00 - 05:00
Sav taj sevdah (r)
05:00 - 06:00
Skrivena kamera
06:00 - 07:00
Muzički program
07:00 - 08:00
Skrivena kamera
08:00 - 08:50
Muzički program
08:50 - 09:00
Tomica i prijatelji
09:00 - 10:00
Bosanski vjestnik (r)
10:00 - 10:15
TELETRGOVINA
10:15 - 11:00
Hell on wheels (r)
11:00 - 12:00
Muzički program
12:00 - 12:15
TELETRGOVINA
12:15 - 13:00
Imam ideju (r)
13:00 - 13:05
Vremenska prognoza
13:05 - 13:15
Stanje na putevima
13:15 - 13:30
TELETRGOVINA
13:30 - 14:15
Mamine dileme (r)
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:20
Namigivanje zvijezdama (r)
15:20 - 15:35
TELETRGOVINA
15:35 - 15:55
Skrivena kamera
15:55 - 16:10
TELETRGOVINA
16:10 - 17:40
NAKIT TV
17:40 - 18:45
Imam ideju
18:45 - 19:15
Vjestnik
19:15 - 19:20
Vremenska prognoza
19:20 - 19:25
Stanje na putevima
19:25 - 20:00
Silvana
20:00 - 21:00
Kviz Ulični Joker
21:00 - 21:45
The Ellen show
21:45 - 23:00
Maximus Olympicus
23:00 - 23:30
VOA
23:30 - 01:30
Face iz arhiva
01:30 - 02:15
Bandolera (r)
02:15 - 02:45
Vjestnik (r)
02:45 - 03:30
Maximus Olympicus (r)
03:30 - 05:00
Face iz arhiva (r)
05:00 - 06:30
Muzički program
06:30 - 07:30
Skrivena kamera
07:30 - 08:50
Muzički program
08:50 - 09:00
Tomica i prijatelji
09:00 - 09:30
Vjestnik (r)
09:30 - 10:00
VOA (r)
10:00 - 10:15
TELETRGOVINA
10:15 - 11:00
Silvana (r)
11:00 - 11:15
TELETRGOVINA
11:15 - 12:00
Kviz Ulični Joker (r)
12:00 - 12:15
TELETRGOVINA
12:15 - 13:00
Imam ideju (r)
13:00 - 13:05
Vremenska prognoza
13:05 - 13:10
Stanje na putevima
13:10 - 14:15
Maximus Olympicus (r)
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:20
The Ellen show (r)
15:20 - 15:35
TELETRGOVINA
15:35 - 15:55
Skrivena kamera
15:55 - 16:10
TELETRGOVINA
16:10 - 17:40
Nakit TV
17:40 - 18:45
Imam ideju
18:45 - 19:15
Vjestnik
19:15 - 19:20
Vremenska prognoza
19:20 - 19:25
Stanje na putevima
19:25 - 20:00
Silvana
20:00 - 21:00
Sunny kitchen
21:00 - 21:45
The Ellen show
21:45 - 23:00
Maximus Olympicus
23:00 - 23:30
VOA
23:30 - 01:30
Face iz arhiva
01:30 - 02:15
Bandolera (r)
02:15 - 02:45
Vjestnik (r)
02:45 - 03:30
Maximus Olympicus (r)
03:30 - 05:00
Face iz arhiva (r)
05:00 - 06:30
Muzički program
06:30 - 07:30
Skrivena kamera
07:30 - 08:50
Muzički program
08:50 - 09:00
Tomica i prijatelji
09:00 - 09:30
Vjestnik (r)
09:30 - 10:00
VOA (r)
10:00 - 10:15
TELETRGOVINA
10:15 - 11:00
Silvana (r)
11:00 - 11:15
TELETRGOVINA
11:15 - 12:00
Sunny kitchen (r)
12:00 - 12:15
TELETRGOVINA
12:15 - 13:00
Imam ideju (r)
13:00 - 13:05
Vremenska prognoza
13:05 - 13:10
Stanje na putevima
13:10 - 14:15
Maximus Olympicus (r)
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:20
The Ellen show (r)
15:20 - 15:35
TELETRGOVINA
15:35 - 15:55
Skrivena kamera
15:55 - 16:10
TELETRGOVINA
16:10 - 17:40
Nakit TV
17:40 - 18:45
Imam ideju
18:45 - 19:15
Vjestnik
19:15 - 19:20
Vremenska prognoza
19:20 - 19:25
Stanje na putevima
19:25 - 20:00
Silvana
20:00 - 21:00
Silvana
21:00 - 21:45
The Ellen show
21:45 - 23:00
Maximus Olympicus
23:00 - 23:30
VOA
23:30 - 01:30
Face iz arhiva
01:30 - 02:15
Bandolera (r)
02:15 - 02:45
Vjestnik (r)
02:45 - 03:30
Maximus Olympicus (r)
03:30 - 05:00
Face iz arhiva (r)
05:00 - 06:30
Muzički program
06:30 - 07:30
Skrivena kamera