Petak,
19. oktobar 2018.
Sve naše pobjede (r)
03:15 - 05:00
07:30 - 09:00
Muzički program
09:00 - 09:30
Vjestnik 7u7 (r)
09:30 - 10:00
VOA (r)
10:00 - 10:15
TELETRGOVINA
10:15 - 11:00
Vuelve Temprano (r)
11:00 - 12:00
The Closer (r)
12:00 - 12:15
Vremenska prognoza
12:15 - 12:30
TELETRGOVINA
12:30 - 13:30
Bandolera (r)
13:30 - 14:15
Face iz arhiva (r)
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:00
Open air kitchen
15:00 - 15:15
Skrivena kamera
15:15 - 15:30
TELETRGOVINA
15:30 - 15:45
Muzički program
15:45 - 16:00
TELETRGOVINA
16:00 - 18:00
Lud zbunjen normalan (r)
18:00 - 18:45
Bandolera
18:45 - 19:00
Face to face
19:00 - 19:15
Vjestnik 7u7
19:15 - 19:17
Vremenska prognoza
19:17 - 20:00
Vuelve temprano
20:00 - 20:05
Namigivanje zvijezdama
20:05 - 20:50
Lud zbunjen normalan
20:50 - 21:40
The Closer
21:40 - 22:30
Face iz arhiva
22:30 - 23:00
Skrivena kamera
23:00 - 23:30
VOA
23:30 - 01:30
Sve naše pobjede
01:30 - 02:15
Bandolera (r)
02:15 - 02:30
Vjestnik 7u7 (r)
02:30 - 03:15
Muzički program
03:15 - 05:00
Sve naše pobjede (r)
05:00 - 06:30
Muzički program
06:30 - 07:30
Skrivena kamera
07:30 - 09:00
Muzički program
09:00 - 09:30
Vjestnik 7u7 (r)
09:30 - 10:00
VOA (r)
10:00 - 10:15
TELETRGOVINA
10:15 - 11:00
Vuelve Temprano (r)
11:00 - 12:15
The Closer (r)
12:15 - 12:30
TELETRGOVINA
12:30 - 13:30
Bandolera (r)
13:30 - 14:15
Face iz arhiva (r)
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:15
Open air kitchen
15:15 - 15:30
TELETRGOVINA
15:30 - 15:45
Skrivena kamera
15:45 - 16:00
TELETRGOVINA
16:00 - 17:00
Lud zbunjen normalan (r)
17:00 - 17:45
Skrivena kamera
17:45 - 18:45
Bandolera
18:45 - 19:15
Face to face
19:15 - 19:17
Vremenska prognoza
19:17 - 20:00
Vuelve temprano
20:00 - 20:05
Namigivanje zvijezdama
20:05 - 20:50
Lud zbunjen normalan
20:50 - 21:00
The Closer
21:00 - 21:30
Britva
21:30 - 21:40
TELETRGOVINA
21:40 - 22:00
Face iz arhiva
22:00 - 22:30
Oko Sarajeva
22:30 - 23:00
Skrivena kamera
23:00 - 23:30
VOA
23:30 - 00:30
Sve naše pobjede
00:30 - 01:15
Face to face (r)
01:15 - 02:00
Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem (r)
02:00 - 02:30
Oko Sarajeva (r)
02:30 - 03:30
Open air kitchen (r)
03:30 - 05:30
Sav taj Sevdah (r)
05:30 - 07:00
Muzički program
08:00 - 10:00
Uzbuđenje
10:00 - 11:00
Žogarije
11:00 - 11:30
Face to face (r)
11:30 - 12:30
Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem (r)
12:30 - 12:45
TELETRGOVINA
12:45 - 13:30
Bandolera (r)
13:30 - 13:45
TELETRGOVINA
13:45 - 14:45
Namigivanje zvijezdama (r)
14:45 - 15:00
TELETRGOVINA
15:00 - 15:30
Britva (r)
15:30 - 15:45
TELETRGOVINA
15:45 - 17:00
Muzički program
17:00 - 17:45
Skrivena kamera
17:45 - 18:45
Bandolera
18:45 - 19:15
Face to face
19:15 - 20:00
Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem
20:00 - 21:00
Izgubljeni svjetovi
21:00 - 21:30
Namigivanje zvijezdama
21:30 - 22:00
TELETRGOVINA
22:00 - 22:30
Oko Sarajeva
22:30 - 00:00
Sve naše pobjede
00:00 - 01:30
Bandolera (r)
01:30 - 02:00
Muzički program
02:00 - 02:30
Face to face (r)
02:30 - 03:15
Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem (r)
03:15 - 04:45
Muzički program
04:45 - 06:45
Sve naše pobjede (r)
06:45 - 08:00
Muzički program
08:00 - 10:00
Uzbuđenje
10:00 - 11:00
Žogarije
11:00 - 11:30
Face to face (r)
11:30 - 12:30
Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem (r)
12:30 - 12:45
TELETRGOVINA
12:45 - 13:45
Bandolera (r)
13:45 - 14:00
TELETRGOVINA
14:00 - 15:00
Izgubljeni svjetovi (r)
15:00 - 15:30
Namigivanje zvijezdama (r)
15:30 - 16:00
TELETRGOVINA
16:00 - 16:45
Muzički program
16:45 - 17:00
TELETRGOVINA
17:00 - 17:45
Mamine dileme
17:45 - 19:00
Bandolera
19:00 - 20:00
Vjestnik 7u7
20:00 - 21:00
Sav taj sevdah
21:00 - 00:00
Izbori specijal
00:00 - 02:00
Muzički program
02:00 - 02:30
Redakcija (r)
02:30 - 03:15
Dnevnik (r)
03:15 - 04:45
Muzički program
04:45 - 06:45
Sve naše pobjede (r)
06:45 - 08:00
Muzički program
08:00 - 09:00
Skrivena kamera
09:00 - 10:00
Vjestnik 7u7 (r)
10:00 - 10:15
TELETRGOVINA
10:15 - 12:00
Sav taj sevdah (r)
12:00 - 12:15
Vremenska prognoza
12:15 - 12:30
TELETRGOVINA
12:30 - 13:15
Bandolera (r)
13:15 - 13:30
TELETRGOVINA
13:30 - 14:15
Mamine dileme (r)
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:15
Open air kitchen
15:15 - 16:00
Namigivanje zvijezdama (r)
16:00 - 17:00
Muzički program
17:00 - 17:30
Skrivena kamera
17:30 - 17:45
TELETRGOVINA
17:45 - 18:35
Bandolera
18:35 - 19:00
TELETRGOVINA
19:00 - 19:15
Vjestnik 7u7
19:15 - 19:17
Vremenska prognoza
19:17 - 20:05
Vuelve temprano
20:05 - 20:50
Lud zbunjen normalan
20:50 - 21:40
The Closer
21:40 - 22:30
Face iz arhiva
22:30 - 23:00
Skrivena kamera
23:00 - 23:30
VOA
23:30 - 01:30
Sve naše pobjede
01:30 - 02:15
Bandolera (r)
02:15 - 02:30
Vjestnik 7u7 (r)
02:30 - 03:15
Muzički program
03:15 - 05:00
Sve naše pobjede (r)
05:00 - 06:30
Muzički program
06:30 - 07:30
Skrivena kamera
07:30 - 09:00
Muzički program
09:00 - 09:30
Vjestnik 7u7 (r)
09:30 - 10:00
VOA (r)
10:00 - 10:15
TELETRGOVINA
10:15 - 11:00
Vuelve Temprano (r)
11:00 - 12:00
The Closer (r)
12:00 - 12:15
Vremenska prognoza
12:15 - 12:30
TELETRGOVINA
12:30 - 13:30
Bandolera (r)
13:30 - 14:15
Face iz arhiva (r)
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:15
Open air kitchen
15:15 - 15:45
TELETRGOVINA
15:45 - 16:00
TELETRGOVINA
16:00 - 16:10
Muzički program
16:10 - 16:25
TELETRGOVINA
16:25 - 17:00
Lud zbunjen normalan (r)
17:00 - 18:00
Skrivena kamera
18:00 - 19:00
Bandolera
19:00 - 19:15
Vjestnik 7u7
19:15 - 19:17
Vremenska prognoza
19:17 - 20:05
Vuelve temprano
20:05 - 20:50
Lud zbunjen normalan
20:50 - 21:40
The Closer
21:40 - 22:30
Face iz arhiva
22:30 - 23:00
Skrivena kamera
23:00 - 23:30
VOA
23:30 - 01:30
Sve naše pobjede
01:30 - 02:15
Bandolera (r)
02:15 - 02:30
Vjestnik 7u7 (r)
02:30 - 03:15
Muzički program
03:15 - 05:00
Sve naše pobjede (r)
05:00 - 06:30
Muzički program
06:30 - 07:30
Skrivena kamera
07:30 - 09:00
Muzički program
09:00 - 09:30
Vjestnik 7u7 (r)
09:30 - 10:00
VOA (r)
10:00 - 10:15
TELETRGOVINA
10:15 - 11:00
Vuelve Temprano (r)
11:00 - 12:00
The Closer (r)
12:00 - 12:15
Vremenska prognoza
12:15 - 12:30
TELETRGOVINA
12:30 - 13:30
Bandolera (r)
13:30 - 14:15
Face iz arhiva (r)
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:00
Open air kitchen
15:00 - 15:15
Skrivena kamera
15:15 - 15:30
TELETRGOVINA
15:30 - 15:45
Muzički program
15:45 - 16:00
TELETRGOVINA
16:00 - 17:00
Muzički program
17:00 - 18:00
Skrivena kamera
18:00 - 19:00
Bandolera
19:00 - 01:30
Vjestnik 7u7
01:30 - 02:15
Bandolera (r)
02:15 - 02:30
Vjestnik 7u7 (r)
02:30 - 03:15
Muzički program
03:15 - 05:00
Sve naše pobjede (r)
05:00 - 06:30
Muzički program
06:30 - 07:30
Skrivena kamera