Srijeda,
20. juni 2018.
09:00 - 09:30
Vjestnik 7u7 (r)
09:30 - 10:00
VOA (r)
10:00 - 10:30
TELETRGOVINA
10:30 - 11:30
Nakit TV
11:30 - 12:15
Emisija
12:15 - 12:30
TELETRGOVINA
12:30 - 13:30
Bandolera, serijski program (r)
13:30 - 14:15
Face iz arhiva
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:30
Open air kitchen
15:30 - 16:00
TELETRGOVINA
16:00 - 16:10
Zabavno - sportska emisija
16:10 - 16:25
TELETRGOVINA
16:25 - 17:15
Muzički program
17:15 - 17:45
Just for laughs, skrivena kamera
17:45 - 19:00
Bandolera, serijski program
19:00 - 20:00
Vjestnik 7u7
20:00 - 21:00
Face iz arhiva
21:00 - 23:00
Sav taj sevdah
23:00 - 23:30
VOA
23:30 - 02:00
Bandolera (r)
02:00 - 03:00
Emisija
03:00 - 05:15
Emisija
05:15 - 06:00
Emisija
06:00 - 08:00
Emisija
08:00 - 09:00
Emisija
09:00 - 09:30
Vjestnik 7u7 (r)
09:30 - 10:00
VOA (r)
10:00 - 10:30
TELETRGOVINA
10:30 - 11:30
Nakit TV
11:30 - 12:15
Muzički program
12:15 - 12:30
TELETRGOVINA
12:30 - 13:30
Bandolera, serijski program (r)
13:30 - 14:15
Face iz arhiva
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:30
Open air kitchen
15:30 - 16:00
TELETRGOVINA
16:00 - 16:10
Zabavno - sportska emisija
16:10 - 16:25
TELETRGOVINA
16:25 - 17:15
Muzički program
17:15 - 17:45
Just for laughs, skrivena kamera
17:45 - 19:00
Bandolera, serijski program
19:00 - 00:00
Vjestnik 7u7
00:00 - 05:15
VOA
05:15 - 06:00
Dokumentarni program
06:00 - 08:00
Muzički program
08:00 - 09:00
Just for laughs, skrivena kamera
09:00 - 09:30
Vjestnik 7u7 (r)
09:30 - 10:00
VOA (r)
10:00 - 10:30
TELETRGOVINA
10:30 - 11:30
Nakit TV
11:30 - 12:15
Muzički program
12:15 - 12:30
TELETRGOVINA
12:30 - 13:30
Bandolera (R)
13:30 - 14:15
Face iz arhiva
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:15
Open air kitchen
15:15 - 15:30
TELETRGOVINA
15:30 - 15:45
Muzički program
15:45 - 16:00
TELETRGOVINA
16:00 - 17:00
Zabavno - sportska emisija
17:00 - 17:45
Just for laughs, skrivena kamera
17:45 - 18:45
Bandolera
18:45 - 19:15
Redakcija
19:15 - 21:00
Dnevnik
21:00 - 22:00
Namigivanje zvijezdama
22:00 - 22:30
Oko Sarajeva
22:30 - 23:00
Just for laughs, skrivena kamera
23:00 - 23:30
VOA
23:30 - 00:30
Bandolera (r)
00:30 - 01:15
Redakcija (r)
01:15 - 02:00
Dnevnik (r)
02:00 - 02:30
Oko Sarajeva (r)
02:30 - 03:30
Open air kitchen (r)
03:30 - 05:30
Sav taj Sevdah (r)
07:45 - 08:00
TELETRGOVINA
08:00 - 11:00
Uzbuđenje
11:00 - 11:30
Redakcija (r)
11:30 - 12:30
Dnevnik (r)
12:30 - 12:45
TELETRGOVINA
12:45 - 13:30
Bandolera (r)
13:30 - 13:45
TELETRGOVINA
13:45 - 14:45
Namigivanje zvijezdama (r)
14:45 - 15:00
TELETRGOVINA
15:00 - 15:30
Britva (r)
15:30 - 16:00
TELETRGOVINA
16:00 - 17:00
Pogodak
17:00 - 17:45
Just for laughs, skrivena kamera
17:45 - 18:45
Bandolera
18:45 - 19:15
Redakcija
19:15 - 20:00
Dnevnik
20:00 - 21:00
Maximus Olympicus
21:00 - 22:00
Namigivanje zvijezdama
22:00 - 22:30
Oko Sarajeva
22:30 - 00:00
Sport Classic
00:00 - 01:30
Bandolera (r)
01:30 - 02:00
Muzički program
02:00 - 02:30
Redakcija (r)
02:30 - 03:15
Dnevnik (r)
03:15 - 04:45
Muzički program
04:45 - 06:45
Sport Classic (r)
06:45 - 07:45
Muzički program
07:45 - 08:00
TELETRGOVINA
08:00 - 11:00
Uzbuđenje
11:00 - 11:30
Redakcija (r)
11:30 - 12:30
Dnevnik (r)
12:30 - 12:45
TELETRGOVINA
12:45 - 13:45
Bandolera (r)
13:45 - 14:00
TELETRGOVINA
14:00 - 15:00
Maximus Olympicus (r)
15:00 - 15:30
Namigivanje zvijezdama (r)
15:30 - 16:00
TELETRGOVINA
16:00 - 16:45
Pogodak
16:45 - 17:00
TELETRGOVINA
17:00 - 17:45
Mamine dileme
17:45 - 18:45
Bandolera
18:45 - 19:15
Redakcija
19:15 - 20:00
Dnevnik
20:00 - 22:00
Sav taj sevdah
22:00 - 23:30
Sport Classic
23:30 - 01:00
Bandolera (r)
01:00 - 02:00
Muzički program
02:00 - 02:30
Redakcija (r)
02:30 - 03:15
Dnevnik (r)
03:15 - 04:45
Muzički program
04:45 - 06:45
Sport Classic (r)
06:45 - 09:00
Muzički program
09:00 - 09:30
Redakcija (r)
09:30 - 10:00
Dnevnik (r)
10:00 - 10:30
TELETRGOVINA
10:30 - 12:15
Nakit TV
12:15 - 12:30
TELETRGOVINA
12:30 - 13:15
Bandolera (r)
13:15 - 13:30
TELETRGOVINA
13:30 - 14:15
Mamine dileme (r)
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:00
Open air kitchen
15:00 - 17:00
Pogodak
17:00 - 17:30
Sav taj sevdah (r)
17:30 - 17:45
TELETRGOVINA
17:45 - 19:00
Bandolera
19:00 - 19:10
Vjestnik 7u7
19:10 - 20:00
Face fear factory
20:00 - 21:00
Face iz arhiva
21:00 - 22:00
Lud, zbunjen, normalan
22:00 - 23:30
Sport Classic
23:30 - 00:00
VOA
00:00 - 01:00
Bandolera (r)
01:00 - 02:00
Muzički program
02:00 - 02:15
Vjestnik 7u7 (r)
02:15 - 03:15
Muzički program
03:15 - 05:00
Sport Classic (r)
05:00 - 09:00
Muzički program
09:00 - 09:30
Vjestnik 7u7 (r)
09:30 - 10:00
VOA (r)
10:00 - 10:30
TELETRGOVINA
10:30 - 12:15
Nakit TV
12:15 - 12:30
TELETRGOVINA
12:30 - 13:30
Bandolera, serijski program (r)
13:30 - 14:15
Face iz arhiva (r)
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:00
Open air kitchen
15:00 - 15:30
Pogodak
15:30 - 15:45
TELETRGOVINA
15:45 - 16:00
Just for laughs, skrivena kamera
16:00 - 16:10
Muzički program
16:10 - 17:00
TELETRGOVINA
17:00 - 17:45
Just for laughs
17:45 - 19:00
Bandolera, serijski program
19:00 - 19:10
Vjestnik 7u7
19:10 - 20:00
Just for laughs, skrivena kamera
20:00 - 21:00
Face iz arhiva
21:00 - 22:00
Lud, zbunjen, normalan
22:00 - 23:30
Sport Classic
23:30 - 00:00
VOA
00:00 - 01:00
Bandolera (r)
01:00 - 02:00
Muzički program
02:00 - 02:15
Vjestnik 7u7 (r)
02:15 - 03:15
Zabavno-sportska emisija (r)
03:15 - 05:00
Sport Classic (r)
05:00 - 09:00
Muzički program