Četvrtak,
21. februar 2019.
Muzički program
07:30 - 08:50
FACE priče

Uloga defektologa jako bitna za život djece sa posebnim potrebama

Defektolozi imaju izuzetno važnu ulogu u stručnoj pomoći nastavnicima koji rade s djecom sa posebnim porebama, ali i drugim učenicima a posebno roditeljima koji teško priznaju da njihova djeca nisu tipična

 

Dio problema sa kojima su suočena djeca sa poteškocama u razvoju su i pogrešni stavovi prema njihovim sposobnostima, stavovi koje prenosimo na našu djecu, nastavnike i direktore u školama, kao i sopstvena nespremnost mnogih od nas da prihvatimo i podržimo svako dijete bez izuzetka.

 

Autor: Zvezdana Stojaković

Foto: FACE TV