Petak,
21. septembar 2018.
Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem
19:15 - 20:00
FACE Dnevnik

SEDINA LONČARIĆ - IN MEMORIAM: Velikani tiho odlaze

Sa ovog svijeta tiho odlaze oni koji su tiho i živjeli ali koji su svojim radom govorili i bili glasniji od onih glasnijih