Petak,
19. oktobar 2018.
Sve naše pobjede (r)
03:15 - 05:00
FACE VIJESTI

Nerad naših politčara koje debelo plaćamo više od 100 planiranih zakona, a usvojena samo tri. Sramite se!

Ćavar je dodao da je Vijeće ministara BiH u prvom kvartalu 2018. godine utvrdilo tri strategije, među kojima je Strateški plan ruralnog razvoja BiH za razdoblje 2018.-2021. godine