Nedjelja,
19. avgust 2018.

(Red)Akcija EuroBiznis - 5. 2. 2015.

Šta se dešava sa konklursima za zapošljavanje u javnim institucijama?

Oko polovine anketiranih javnih ustanova i javnih preduzeća nema utvrđene kriterije zapošljavanja i pristupa radnim mjestima, pokazuju rezultati istraživanja o zapošljavanju i pristupu radnim mjestima u javnim institucijama u BiH, a koje je provela Antikorupcijska mreža organizacije civilnog društva.

(Red)Akcija EuroBiznis - 22. 1. 2015.

Kako poslovati uspješno - RMU Banovići

ŠVICARAC – rješenje je u zaduživanju u primljenoj valuti

SVJETSKA BANKA PREDVIĐA EKONOMSKI RAST BiH U OVOJ GODINI OD 1,5 POSTO