Ponedjeljak,
18. februar 2019.
Muzički program
01:00 - 02:00

CIA: Istospolni brak Baje i Bajica

CIA: S čime se rimuje nacija?

CIK CIA

Ti glasaš, drugi precrta, treći broji..

CIA: a, sada šou

Birali ste, gledajte. Ode sve u helać..

CIA: Gla-saj-teeee!!!

CIA: Izađite na izbore, samo od nas sve zavisi