Srijeda,
17. oktobar 2018.
The Closer (r)
11:00 - 12:00

CIK CIA

Ti glasaš, drugi precrta, treći broji..

CIA: a, sada šou

Birali ste, gledajte. Ode sve u helać..

CIA: Gla-saj-teeee!!!

CIA: Izađite na izbore, samo od nas sve zavisi

CIA: Izborno maslo

CIA: Ovdje Inzko, konačno koristim Bonske ovlasti!