Utorak,
21. maj 2019.

CIA: Istospolni brak Baje i Bajica

CIA: S čime se rimuje nacija?

CIK CIA

Ti glasaš, drugi precrta, treći broji..

CIA: a, sada šou

Birali ste, gledajte. Ode sve u helać..

CIA: Gla-saj-teeee!!!

CIA: Izađite na izbore, samo od nas sve zavisi