Petak,
21. septembar 2018.
Muzički program
05:00 - 06:30

Prof. Vlaisavljević u Face to Face: Kandidati govore: „Teško him s njiha.“

Prof. Živanović u Face to Face: „Naši političari koriste od 100 do 200 političkih termina.“

Dragičević u Face to Face: „Nema viceva o političarima, jer su oni sami od sebe vic.“

Nimet-hanuma Jahić u Face to Face: „Jesu li današnje hodže fudbaleri ili hodže?!“

Safet Zec u Face to Face: Kada sam postavio fresku zapalio sam cigaretu

Prof. Dizdarević u Face to Face: Ljudi koji nas vode nisu normalni