Petak,
20. juli 2018.

Dragičević u Face to Face: „Nema viceva o političarima, jer su oni sami od sebe vic.“

Nimet-hanuma Jahić u Face to Face: „Jesu li današnje hodže fudbaleri ili hodže?!“

Safet Zec u Face to Face: Kada sam postavio fresku zapalio sam cigaretu

Prof. Dizdarević u Face to Face: Ljudi koji nas vode nisu normalni

Meliha Varešanović u Face to Face: Anđelina čuva moju fotografiju

Kurtćehajić u Face to Face: Pravno možemo ukinuti Dayton, RS i vratiti Ustav RBiH