Ponedjeljak,
20. avgust 2018.

Dragan Čavić u CD-u: "Kupili su dva papka, ima li ih još?"

Amer Bukvić u CD-u: "Osnivamo korporaciju kojom ćemo spasiti našu poljoprivredu."

Martin Raguž u CD-u: "Na Draganu Čoviću je sada sva odgovornost."

Bakir Izetbegović u CD-u: "Moja pobjeda je najbolja osveta onima koji su me napadali."

Dodik i Čović: Ruka ruci nismo Turci

Denis Bećirović u CD-u: "Predsjednik SDP-a će biti Selim Bešlagić ili Bogić Bogićević."