Četvrtak,
21. februar 2019.
VOA (r)
09:30 - 10:00

Zijah Rifatbegović u CD-u: Imamo tim, uspješno radimo transplatacije u BIH

Čikić: Podnesena je krivična prijava protiv Đukanovića

Bahrija Umihanić u CD-u: Volio bih da se vrate i da zajedno nađemo rješenje

Mehmed Baždarević u CD-u: "Ja sam selektor, ja odlučujem."

Časna sestra Marija u CD-u: "Nisu vjernici, a u prvom su redu."

Šešelj u CD-u: "Srebrenica je najmračnija tačka na srpskoj strani."