Četvrtak,
19. juli 2018.
TELETRGOVINA
17:30 - 17:45

Ibrahimpašić u CD-u: Svi autori imaju autocenzuru

Zijah Rifatbegović u CD-u: Imamo tim, uspješno radimo transplatacije u BIH

Čikić: Podnesena je krivična prijava protiv Đukanovića

Bahrija Umihanić u CD-u: Volio bih da se vrate i da zajedno nađemo rješenje

Mehmed Baždarević u CD-u: "Ja sam selektor, ja odlučujem."

Časna sestra Marija u CD-u: "Nisu vjernici, a u prvom su redu."