Petak,
21. septembar 2018.
Skrivena kamera
06:30 - 07:30

"Turska krila Sarajeva."

"Jesam, reketiran sam od FTV-a."

"Knjiga bosanskih jevreja završava 1941. godine."

"Ako Čović dobije šesto ministarstvo ja neću biti u toj Vladi."

"A onda sam cijelu jetru izvadio iz pacijentice."

Svjetski hirurg u CD-u

"Vlast možemo forimirati za pet dana ili pet mjeseci."

"Moja supruga dr. Seka nije htjela funkciju."