Četvrtak,
21. februar 2019.
VOA (r)
09:30 - 10:00

Zoran Pusić u CD-u: "Devedeset treće sam napisao da Hrvatska vrši agresiju na BiH."

Denis Zvizdić u CD-u: "Ako se dokaže veza u nepotizmu, ja automatski podnosim ostavku."

"Neka SIPA radi svoj posao u SDP-u."

"Turska krila Sarajeva."

"Jesam, reketiran sam od FTV-a."

"Knjiga bosanskih jevreja završava 1941. godine."