Četvrtak,
23. novembar 2017.
Just for laughs
10:00 - 10:30

Baždarević: Gilli je udario u odbrani. On voli ovu zemlju!

Dubioza u FTF: Kćerka mi je oplakala. Ne zna šta je RS, a šta Federacija

Morgan Freeman, ekskluzivno u CD-u: “Vi ste posebni! Preživjeli ste strahotu i užas a oprostili... vi ne mrzite!

Živko Radišić u CD-u: Politika strahom vlada nad narodima. Bio sam spreman otići u Potočare i pokloniti se sjenama poginulih.

Michelangelo Pistoletto u CD-u: Mir prije svega! La pace prima della guerra!

General Divjak u CD-u: Jednom kažu bio je heroj, jednom bio je zločinac. Tužilaštvo BiH mora to riješiti